ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਲਾਪਤਾ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | Globalnews.ca


ਕੈਲਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ 30 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਸੈਮੂਅਲ ਨਿਕੋਲਸ ਕਲਾਕ ਨੂੰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨਫ ਐਵੇਨਿਊ SE ਦੇ 2300 ਬਲਾਕ ‘ਤੇ ਹੋਲੀਡੇ ਇਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਗੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।

ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੈਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੀ ਨੀਲੀ 2012 ਡੌਜ ਜਰਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਪਹੀਏ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਨਾਲ।

ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਭੂਰੇ ਅਤੇ ਟੈਨ ਪਲੇਡ ਜੈਕਟ ਪਹਿਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਭੂਰੇ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਭੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ 6 ਫੁੱਟ 5, 260 ਪੌਂਡ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 403-266-1234 ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Source link

Leave a Comment