ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਧਿਐਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ | Globalnews.ca


ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਲਬਰਟਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਐਨ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਸ ਗਏ ਹਨ।

“ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2021 ਦੀ ਪਤਝੜ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਵੇਖੀ, ”ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੀਜ਼ਾ ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜ਼ – ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ – ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ – ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਕੈਲਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ਾ ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ. “ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

“ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੇ ਉਸ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।”

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਲਬਰਟਾ ਆਡੀਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ

ਉਹ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ” ਜਿਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸਨ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਟੀਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

“ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤਿਬੰਧਿਤ ਸਨ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।


ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 'ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।  ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ'


ਅਧਿਐਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ


ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ

ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ, ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ, ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ – 55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ – ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ “ਸਹੀ” ਸੀ। ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ “ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼” ਸੀ ਅਤੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ “ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ” ਸੀ।

ਮਾਰਚ 2021, ਸਤੰਬਰ 2021, ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ “ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ” ਇੱਕ ਸਿਖਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ “ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼” ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਹ ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ – ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ – “ਸੱਜੇ ਬਾਰੇ” 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸਿਖਰ ਭਾਵਨਾ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਨਵਰੀ 2023 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਪਾਅ ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ ਸਨ ਅਤੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਰਮ ਸਨ, ਭਾਵ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ “ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ”।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਮੈਨਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਪੈਨਲ ਲਈ 5 ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ/ਸੱਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਸੀ।

“ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ (ਅਤੇ) ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ। , ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ-ਸੱਜੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋ, ”ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਪੰਜ ਸਰਵੇਖਣ ਅਵਧੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, UCP ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਧੇਰੇ NDP ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ” ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ, UCP, NDP ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਏ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ “ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ” ਸਨ।


ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 'ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ'


ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ


ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਲੋਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਸੱਜੇ ਵਿੰਗ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀਆਂ “ਬਹੁਤ ਕਠੋਰ” ਸਨ ਅਤੇ “ਬਹੁਤ ਖੱਬੇਪੱਖੀ” ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 57 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਨਰਮ” ਮੰਨਿਆ।

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾਬੰਦੀ

ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ, ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ, ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ – ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਟਕ ਗਈਆਂ।

ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, AHS ਅਤੇ CMOH ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਔਸਤ ਸਕੋਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਉਪਨਗਰੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਲਬਰਟਾ ਐਨਡੀਪੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

“ਪੇਂਡੂ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ,” ਅਧਿਐਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ.

“ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸਥਿਤੀ ਦੁਆਰਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.”

ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਰੇਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦਰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ: ਗੈਰ-ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ-ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ ਆਖਰੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।

“ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਲੀਵਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਥੋੜਾ ਡੂੰਘੀ ਖੋਦਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ,” ਯੂ ਆਫ ਸੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ UCP ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”


ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 'ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ: ਟੈਮ'


ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਟੈਮ


ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਪਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

“ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​​​ਵਿਭਾਜਨ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ”ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।

ਚੱਲ ਰਹੀ ਖੋਜ ਯੰਗ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੋਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਅਲਬਰਟਾ ਕੋਵਿਡ ਪੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰੈਸਟਨ ਮੈਨਿੰਗ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ

“ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਗਰੀਬ ਵਿੱਤੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

“ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ?’ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਜੀਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ”

ਪਰ ਵਧਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।


ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 'ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ: ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ'


ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵਧੀ ਹੈ: ਇਪਸੋਸ ਪੋਲ


ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ,” ਯੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਹੁਣ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਓਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

“ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।”


Source link

Leave a Comment