ਗੁਏਲਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ $30K ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ – Guelph | Globalnews.ca


ਦਸ ਸਥਾਨਕ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਏਲਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਡਜ਼ ਟੂ ਕੈਂਪ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੁੱਲ $28,700 ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਨਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਕਰ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

10 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ:

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

  • ਬੇਲਵੁੱਡ ਲਾਜ ਅਤੇ ਕੈਂਪ
  • ਕੈਂਪ ਮੇਨੇਸੇਤੁੰਗ
  • ਸਾਇੰਸ STEM ਕੈਂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਰਚਨਾਤਮਕ ਮੁਕਾਬਲੇ
  • ਐਲੋਰਾ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਆਰਟਸ ਸਮਰ ਆਰਟਸ ਕੈਂਪ
  • ਮਹਾਨ ਬਿਗ ਥੀਏਟਰ ਕੰਪਨੀ ਥੀਏਟਰ ਆਰਟਸ ਡੇ ਕੈਂਪ
  • ਗੁਏਲਫ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਸਪੋਰਟ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਮਰ ਕੈਂਪ
  • ਹੋਪਵੈਲ ਚਿਲਡਰਨ ਹੋਮਜ਼ ਇੰਕ: ਹੋਪਵੈਲ ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਸਮਰ ਡੇ ਕੈਂਪ
  • ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੇਨਬੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
  • ਸ਼ੈਲਡੇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਗੇਟਵੇ ਸਮਰ ਕੈਂਪ
  • ਵੈਸਟ ਵਿਲੇਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਇੰਕ: ਕੈਂਪ ਵਿਲਰਵੁੱਡ

ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਡਜ਼ ਟੂ ਕੈਂਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Source link

Leave a Comment