ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ  ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ || Jaruri kam di arji in Punjabi || Urgent piece of work application in Punjabi

ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ  ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ || Jaruri kam di arji in Punjabi || Urgent piece of work application in Punjabi

ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਹੈ |ਇਸ ਲਈ  ਅਸੀਂ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ  ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ  ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ  ਇਹ ਪੋਸਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ  ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰੋਗੇ | 

ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ  ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ || Jaruri kam di arji in Punjabi || Urgent piece of work application in Punjabi

ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ

                       ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ  / ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ,

                    ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ / ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ,

                        _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ |

ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ,

                ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ  ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ । ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ । ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅਤਿ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗਾ ।

                                                                                         ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ|

                                                                                          ਨਾਂ :–_____

                                                                                          ਜਮਾਤ :-_______

                                                                                          ਮਿਤੀ :–________

This application cover all topics given below 

 • urgent piece of work
 • application for an urgent piece of work
 • application for urgent piece of work for school teacher
 • application urgent piece of work
 • application for urgent piece of work at home
 • application of urgent piece of work
 • leave application for urgent work at home
 • urgent piece of work application in english
 • urgent piece of work application in hindi
 • urgent work leave application
 • urgent piece of work application for office
 • application for urgent piece of work for class 4
 • application on urgent piece of work
 • urgent piece
 • application for urgent piece of work in urdu
 • application urgent piece of work at home
 • leave for urgent piece of work
 • urgent piece of work at home
 • write an application for urgent piece of work
 • application for urgent piece of work for university level
 • application for urgent piece of work for college level
 • application urgent piece of work in english
 • an application for urgent piece of work
 • application for leave urgent piece of work
 • application for urgent piece
 • application for urgent piece of work for office
 • application for urgent piece of work in english
 • application for urgent work in hindi
 • application of urgent piece
 • application to principal for urgent piece of work
 • letter for urgent piece of work
 • letter of urgent piece of work
 • letter on urgent piece of work
 • letter urgent piece of work
 • urgent piece application
 • urgent piece of work application for class 2
 • urgent piece of work application in english for school
 • urgent piece of work application in punjabi
 • write an application for urgent piece of work at home
 • write an application to your principal for urgent piece of work
 • write application for urgent piece of work
 • application an urgent piece of work
 • application for an urgent piece of work at home
 • application for school leave urgent piece of work
 • application for the urgent piece of work
 • application for urgent piece of work at home in english
 • application for urgent piece of work for class 2
 • application for urgent piece of work for class 7
 • application for urgent piece of work in english for school principal
 • application of urgent piece o

Leave a Reply

Your email address will not be published.