ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ | Globalnews.ca


ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਬਸੰਤ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।

ਹਰੇਕ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਥਾਨ ਦੀ 13 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰੇਨ ਲੇਕ ਅਤੇ ਲੁਈਸ ਝੀਲ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ, ਬੈਨਫ, ਕੂਟੇਨੇ ਅਤੇ ਯੋਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਸ ਲਈ ਬੈਕਕੰਟਰੀ ਕੈਂਪਿੰਗ ਸਪਾਟਸ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ‘ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।

Source link

Leave a Comment