ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਲੇਖ | ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ | Essay on Pollution in Punjabi | Types, Causes & Impacts Of Pollution in Punjabi| Pardushan te lekh

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਲੇਖ | ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ | Essay on Pollution in Punjabi | Types, Causes & Impacts Of Pollution in Punjabi| Pardushan te lekh

  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਸਮਾਂ, ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੱਲ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਲੇਖ. ਉਹ ਯੂਕੇਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਲਾਸ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ|ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਹਵਾਲਿਆਂ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ, ਅੰਕੜੇ, ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਲੇਖ ਅਤੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ| ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਲੇਖ, ਭਾਸ਼ਣ,  ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਲਓ|

1. ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲੇਖਕਿਸਮਾਂਕਾਰਨਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਹੱਲ |Essay on Pollution in Punjabi ; Types, Causes, Impacts & Solution| Pardushan diyan kisma, karan ate hal|

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ| ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਸੀਵਰੇਜ, ਧੂੰਆਂ ਆਦਿ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ| ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹਨ. ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਆਦਿ।

ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਆਲਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਕੁਝ ਵੀ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਈ ਗੁਣਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ; ਪਾਣੀ, ਭੂਮੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

1. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

2. ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

3. ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

4. ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

1. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ || air pollution in punjabi

ਹਵਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ.

ਸੰਭਾਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ; ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਸਲਫਰ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਕਾਰਬਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ.

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ|| Air Pollution in Punjabi| Air Pardushan de karan|

1. ਕੋਇਲਾ, ਗੈਸ, ਤੇਲ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਸਾੜਨਾ.

2. ਹਵਾ ਵਿਚ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣਾ

3. ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਜਾਂ ਕੱਟਣਾ

4. ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ, ਧੁੰਦ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ.

2. ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ WATER POLLUTION IN PUNJABI

ਉਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ. ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਹਤਮੰਦ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ WATER POLLUTION REASONS IN PUNJABI

ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ. ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ;

1. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀਵਜਜ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਦਾ ਹੈ.

2. ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਲਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦਾ ਹੈ.

3. ਮਿੱਟੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ.

3. ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ LAND POLLUTION IN PUNJABI 

ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ. ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ || Causes of Land Pollution in Punjabi | Bhumi pardushan de karan

ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

1. ਦਰੱਖਤ ਕੱਟਣੇ, ਨਮਕੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ.

2. ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ.

3. ਖੁਦਾਈ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੱਤ, ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ.

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਹੱਲ SOLUTION OF POLLUTION IN PUNJABI 

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਸਮੂਹਿਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ;

1. ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਗੋਇੰਗਿੰਗ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

2. ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

3. ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਦਯੋਗ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

4. ਸਫਾਈ, ਕੂੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ. ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

5. ਹੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਕਲਪ ਹੈ.

6. ਰੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ. ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ.

7. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

8. ਸਰਕਾਰ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ CONCLUTION IN PUNJABI

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ. ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

7. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ| ten lines on pollution in Punjabi| Pardushan te das lina da lekh

1. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ.

2. ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਗੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

3. ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧੂੰਆਂ, ਰਸਾਇਣ ਆਦਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

4. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ. ਇਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ.

5. ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ; ਧਰਤੀ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

6. ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਗੰਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ, ਕਲੋਰੋਫਲੋਰਾਕਾਰਬਨ ਆਦਿ ਦਾ ਛੱਡਣਾ ਹੈ.

7. ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਸਾੜਨ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

8. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ਕਈ ਸਾਹ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.

9. ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭੈੜੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਬੁਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ.

10. ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਵਿਚ ਅਦਿੱਖ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

11. ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਗੈਸ ਜਿਹੀ ਬਾਲਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

12. ਪੌਦੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ. ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ.

ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ

1. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੋ? Pardushan bare dso?

ਸੰਖੇਪ ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਗੰਦੇ, ਅਦਿੱਖ, ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਧੂੰਆਂ, ਧੂੰਆਂ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ, ਗਰੀਨ ਹਾ airਸ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

2. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ? Pardushan diyan kisma bare dso?

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ; ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਥਰਮਲ, ਰੇਡੀਓ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ.

3. ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ?

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹੱਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

3. ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿਓ?

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇਸ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਹਵਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਛੱਡਣਾ, ਕੂੜੇਦਾਨ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

4. ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? Pardushan de parbhav bare dso?

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ. ਧਰਤੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਗਰੀਬੀ, ਸੋਕਾ, ਅਕਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ

5. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ?? pardushan nu kiven rokiye?

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਰੋਕਣ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਰੋਕਣ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਸੁਹਿਰਦ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ.

ਸਿੱਟਾ Conclusion

ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ. ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਬਾਲਣ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਲੇਖ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿਰਲੇਖ, ਉਪ-ਸਿਰਲੇਖਾਂ, ਹਵਾਲੇ, ਨੁਕਤੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਾਰੀ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਣ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿਚ ਹਨ

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ

 1. Sade School di Library essay in Punjabi |   ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 2. Sade School di Library essay in Punjabi |   ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 3. Basant Ritu  essay in Punjabi |   ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 4. Savere di Sair essay in Punjabi |  ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 5. Desh Piyar essay in Punjabi |  ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 6. Mera Man Pasand Adhiyapak  essay in Punjabi |  ਮੇਰਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 7. Mera Mitra essay in Punjabi | ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 8. Vigyan diya Kadan essay in Punjabi |  ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 9. Ankho Dekhi Rail Durghatna  essay in Punjabi | ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 10. Baisakhi da Aankho Dekha Mela essay in Punjabi |  ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 11. School Da Salana Samagam essay in Punjabi |  ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 12. Jawahar Lal Nehru  essay in Punjabi |  ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 13. Shaheed Bhagat Singh essay in Punjabi |  ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 14. Guru Gobind Singh Ji  essay in Punjabi | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 15. Bhagwan Shri Krishan Ji essay in Punjabi | ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 16. Shor Pradushan essay in Punjabi | ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 17. Punjabi Nojavana wich videsh jan de lalak essay in Punjabi |  ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 18. Global Warming  essay in Punjabi | ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 19. Prikhyava wich Nakal di Samasiya essay in Punjabi |  ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 20.   Aurata wich Asurakhya di Bhavana essay in Punjabi | ਔਰਤਾ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 21. Mobile Phone essay in Punjabi |  ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 22. Pradushan di Samasya  essay in Punjabi |  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 23. Internet essay in Punjabi |ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 24. Sanchar de Sadhana di Bhumika essay in Punjabi |  ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 25. Anpadta di Samasya essay in Punjabi |  ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 26. Je me Principal Hova  essay in Punjabi |  ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 27. Vidyarthi ate Rajniti essay in Punjabi |  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 28. Cable TV labh te haniya  essay in Punjabi | ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਵਰ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 29. Vidyarthi te nashe essay in Punjabi | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 30. Computer da Yug essay in Punjabi |  ਕੰਪਿਉਟਰ ਦਾ ਯੁਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 31. Dahej Pratha essay in Punjabi |  ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 32. Samaj Kaliyan wich Yuvakan da hisa essay in Punjabi |  ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 33. Mitrata | Friendship essay in Punjabi | ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 34. Sadi Prikhya Pranali essay in Punjabi |  ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 35. Library de Labh essay in Punjabi |  ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 36. Mahingai  essay in Punjabi | ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 37. Berozgari (unemployment ) essay in Punjabi | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 38. Television de Labh te haniya essay in Punjabi |  ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 39. Bharat wich wad rahi aabadi essay in Punjabi | Jansankhya Visfot |  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 40. Nanak Dukhiya Sabhu Sansar essay in Punjabi |  ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 41. Akhbar de Labh te Haniya essay in Punjabi |  ਅਖ਼ਬਾਰ  ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ
 42. Vigyan diya kadha essay in Punjabi |  ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ 
 43. Basant Rut essay in Punjabi |  ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ
 44. Rashtriya Ekta essay in Punjabi |  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ
 45. Desh Pyar essay in Punjabi | ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ
 46. Hatha Bajh karariya, Bairi hoye na Meet essay in Punjabi |  ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਹੋਇ ਨਾ ਮਿੱਤ
 47.  Samay di Kadar essay in Punjabi | Value of time |  ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ
 48. Fashion essay in Punjabi |  ਫ਼ੈਸ਼ਨ
 49. Vidyarthi ate Anushasan essay In Punjabi  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
 50.  Mani Jite Jag Jitu essay IN Punjabi ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ
 51.  Sachahu Ure sabhu ko Upari sachu aachar  ਸਚਹੁ ਉਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰ
 52.  Mithat nivi Nanaka Gun Changiayiya Tatu ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤੁ
 53. ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ Padhai wich kheda di tha essay
 54. ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਿਬੰਧ | Janmashtami essay in Punjabi
 55. ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ | Sade Tiyuhar Lekh in Punjabi
 56. ਸੁਤੰਤਰਤਾ  ਦਿਵਸ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ||INDEPENDENCE DAY ESSAY IN PUNJABI|| independence day speech in punjabi || 75th independence day essay in Punjabi||76th independence day speech in Punjabi
 57. Shaheed Udham Singh ESSAY BIOGRAPHY  IN PUNJABI | ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲੇਖ ਜੀਵਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ | ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲੇਖ
 58.  Mahatma Gandhi essay |  Mahatma Gandhi essay in Punjabi  | ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੇਖ | 
 59. Corruption essay in India in Punjabi | Bhrastachar par Nibandh|corruption essay in Punjabi language
 60. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ  ਨਿਬੰਧ  | Shri Guru Teg Bahadur Ji essay in Punjabi 
 61. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  ਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵਨੀ / ਨਿਬੰਧ | Shri Guru  Nanak Dev Ji Jiveni  | Shri Guru Nanak Dev Ji essay  in Punjabi  pdf 
 62. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਲੇਖ | ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ | Essay on Pollution in Punjabi | Types, Causes & Impacts Of Pollution in Punjabi| Pardushan te lekh
 63.  WORLD YOGA DAY ESSAY IN PUNJABI ||  ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published.