ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਬੋਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ – ਮਾਂਟਰੀਅਲ | Globalnews.ca


ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਜੈਕ ਵੋਲਪੇ ਦਾ ਜਨਮ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੋਲ਼ੇ.

ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

“ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਪੈਸਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਸੇਵਾ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਵੋਲਪੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। “ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।”

ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੋਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਹਨ: ਐਂਗਲੋਫੋਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ (ASL) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫ੍ਰੈਂਕੋਫੋਨ ਜੋ ਕਿਊਬਿਕ ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ – ਜਾਂ Langue des signes québécoise (LSQ)।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਸੈਨਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ਼ੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ

ਐਂਗਲੋਫੋਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਡੈੱਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ (MMDCC) ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਲਈ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

“ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ,” ਲੁਈਸ ਬੇਲੇਉ, MMDCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ।

“ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”

ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੰਡ PSOC ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montreal ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬੇਲੇਉ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ:

ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ

ਡਾ. ਐਸੇਲਿਨ ਵੇਂਗ, ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ, ਜੋ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।

“ਬਹਿਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ RAMQ ਕਾਰਡ ਹੈ,” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ।

ਕਹਾਣੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਰੀ ਹੈ

ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ।


ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ: 'ਗਲੋਬਲ ਐਕਸੈਸੀਬਿਲਟੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ'


ਗਲੋਬਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਬੋਲ਼ੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਚੁਅਲ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ


&copy 2023 ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼, ਕੋਰਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ।

Source link

Leave a Comment