ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ – ਨੈਸ਼ਨਲ | ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ Globalnews.ca
ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਹਾਇਤਾ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ।Source link

Leave a Comment