1000 most common word in Ukrainian

100,200,300,500,1000 most common word in Ukrainian Language

100,200,300,500,1000  most common word in Ukrainian Language

Ukrainian is a global language . All most in every country people speaks Ukrainian language . lots of people wants to know about Ukrainian language and they comes on google to search different common word of Ukrainian language. Here i provide 100 most common word of Ukrainian language. With these words you can easily get an idea of most common word of Ukrainian language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Ukrainian Language

Ukrainian
sr no.1000 words in  Englishuk
1abilityздатність
2oldстарий
3quiteдосить
4worldсвіт
5laterпізніше
6streetвулиця
7positiveпозитивний
8windowвікно
9governmentуряд
10pageсторінка
11interviewінтерв’ю
12treatлікувати
13organizationорганізація
14fewкілька
15probablyймовірно
16bitбіт
17executiveвиконавчий
18whileв той час як
19factorфактор
20tripпоїздка
21provideзабезпечити
22educationосвіту
23periodперіод
24problemпроблема
25televisionтелебачення
26cellклітина
27beginпочати
28himйого
29doctorлікар
30doробити
31growрости
32somebodyхтось
33richбагаті
34sizeрозмір
35callвиклик
36groupгрупа
37airповітря
38careдогляд
39approachпідхід
40buyкупити
41babyдитина
42giveдати
43hotгарячий
44thatщо
45benefitвигода
46studentстудент
47internationalміжнародний
48soundзвук
49inв
50heartсерце
51useвикористання
52particularlyзокрема
53manageкерувати
54sportспорт
55lightсвітло
56beautifulгарний
57mostнайбільш
58mediaзасоби масової інформації
59claimвимога
60buildбудувати
61policyполітика
62representпредставляти
63majorityбільшість
64realizeрозуміють
65believeвірити
66religiousрелігійна
67collegeколедж
68haveмають
69fastшвидко
70morningранок
71rightправо
72withinв
73manлюдина
74modernсучасний
75sinceоскільки
76realреальний
77likeлюблю
78withз
79carавтомобіль
80investmentінвестиції
81upвгору
82longдовго
83westзахід
84variousрізний
85forceсила
86herselfсама
87bloodкров
88almostмайже
89seaморе
90individualлюдина
91allвсі
92movieфільм
93prettyдосить
94memoryпам’ять
95worryзанепокоєння
96lossвтрата
97particularзокрема
98somethingщось
99leaderлідер
100propertyвластивість
101radioрадіо
102describeописувати
103experienceдосвід
104regionобласть
105removeвидалити
106raceгонки
107thankспасибі
108patternшаблон
109gasгаз
110sitсидячій
111meanсередній
112darkтемний
113phoneтелефон
114wouldби
115shareчастка
116beforeперед тим
117drugліки
118researchдослідження
119moveрух
120noticeповідомлення
121seasonсезон
122politicsполітика
123needнеобхідність
124shootстріляти
125betterкраще
126weaponзброю
127noні
128careerкар’єра
129employeeспівробітник
130thingріч
131centralцентральний
132billionмільярд
133sixшість
134officerспівробітник
135springвесна
136headголова
137threatзагроза
138powerпотужність
139yearрік
140brotherбрат
141ideaідея
142schoolшколу
143meмені
144whyчому
145overпо
146failзбій
147Republicanреспубліканець
148ohпро
149treatmentлікування
150womanжінка
151findзнайти
152cardкарта
153prepareпідготувати
154setнабір
155sideсторона
156motherмати
157optionваріант
158specialспеціальні
159viewвид
160acceptприймати
161sayсказати
162canможе
163considerрозглядати
164violenceнасильство
165heavyважкий
166fallпадіння
167wishбажання
168continueпродовжувати
169greatвеликий
170occurвідбуватися
171humanлюдина
172shouldчи повинен
173weightвага
174riskризик
175wonderдивно
176chanceшанс
177mouthрот
178howeverпроте
179indicateвказувати
180stepкрок
181letдозволяє
182discoverDiscover
183increaseзбільшувати
184winперемога
185yourselfсамі
186admitвпустити
187theyВони
188shotпостріл
189noteПримітка
190daughterдочка
191answerвідповідь
192nextнаступного
193untilдо
194finishобробка
195decisionрішення
196missміс
197modelмодель
198underпід
199budgetбюджет
200respondвідповісти
201senseпочуття
202bornнародився
203thoseті
204skinшкіра
205revealвиявляти
206thanніж
207whatщо
208badпоганий
209seemздаватися
210compareпорівняти
211exactlyточно
212hearзаслуховувати
213serveслужити
214surfaceповерхню
215lawзакон
216threeтри
217voiceголос
218yeahда
219artмистецтво
220letterлист
221standardстандарт
222aboutпро
223intoв
224placeмісце
225proveдоводити
226carryнести
227TRUEІСТИНА
228travelподорож
229manyбагато
230directionнапрямок
231ratherшвидше
232safeсейф
233cultureкультура
234foreignіноземні
235roadдорога
236chairстілець
237fundфонд
238areaобласть
239taskзадача
240partyпартія
241marriageшлюб
242soldierсолдат
243thusтаким чином
244preventзапобігти
245topтоп
246democraticдемократичної
247entireвсі
248developрозвивати
249groundземля
250usuallyзазвичай
251ofз
252footфут
253cameraкамера
254indeedдійсно
255churchцерква
256riseпідвищення
257theoryтеорія
258exampleприклад
259alsoтакож
260establishвстановити
261yetще
262assumeвважати
263parentбатько
264familyсім’я
265similarподібний
266structureструктура
267talkговорити
268expectочікувати
269Americanамериканський
270wellдобре
271sureзвичайно
272showшоу
273choiceвибір
274conditionхвороба
275greenзелений
276whomякого
277quicklyшвидко
278outsideпоза
279turnвключити
280possibleце можливо
281goйти
282atв
283himselfсам
284makeмакіяж
285professorпрофесор
286truthправда
287themselvesсамі
288becauseтому що
289dreamсон
290secondдругий
291farдалеко
292fightбій
293fishриба
294traditionalтрадиційний
295certainlyзвичайно
296girlдівчина
297summerліто
298unitблок
299jobробота
300windвітер
301directorдиректор
302notНЕ
303policeполіція
304nowв даний час
305itце
306learnвчитися
307n’tНЕ
308deepглибоко
309wideширокий
310twoдва
311enterвходити
312medicalмедична
313signзнак
314seriousсерйозний
315commercialкомерційна
316totalзагальний
317edgeкрай
318appearз’явитися
319includeвключати
320colorколір
321ownerвласник
322starзірка
323conferenceконференція
324agreementУгода
325gardenсад
326eightвісім
327missionмісія
328responseвідповідь
329impactвплив
330eyeочей
331firmфірма
332machineмашина
333simpleпростий
334onlyтільки
335tenдесять
336federalфедеральний
337timeчас
338againзнову
339southпівдень
340clearясно
341nationalнаціональний
342actuallyнасправді
343generationпокоління
344rateшвидкість
345monthмісяць
346togetherразом
347loveлюбов
348IЯ
349andі
350keyключ
351thinkдумати
352houseбудинок
353teachнавчити
354thenтоді
355momentмомент
356matterпитання
357itsйого
358concernзанепокоєння
359bagсумка
360walkходити
361decadeдесятиліття
362createстворити
363visitвізит
364explainпояснювати
365voteголосування
366niceхороший
367mustсусло
368produceвиготовляти
369awayгеть
370startпочаток
371officialофіційний
372staffперсонал
373wearзнос
374raiseпідвищення
375everyoneвсі
376suddenlyраптом
377lineлінія
378enoughдостатньо
379orderзамовлення
380teacherучитель
381amountсума
382thousandтисяча
383civilцивільного
384pickвибір
385legніжка
386onна
387activityдіяльність
388socialсоціального
389studyвивчення
390lawyerюрист
391personalособистий
392boxкоробка
393justпросто
394centerцентр
395playerгравець
396responsibilityвідповідальність
397blueсиній
398ontoна
399pullтягнути
400oftenчасто
401animalтварина
402wallстіна
403theseці
404neverніколи
405holdтримати
406newновий
407systemсистема
408everybodyвсі
409importantважливо
410kindвид
411measureміра
412openвідчинено
413checkперевірка
414whoВООЗ
415testтест
416thoughхоча
417fineвідмінно
418withoutбез
419guessвгадати
420fourчотири
421elseще
422guyхлопець
423everyкожен
424amongсеред
425pieceчастина
426analysisаналіз
427insideвсередині
428tryпробувати
429buildingбудівництво
430scoreрахунок
431breakперерва
432baseбаза
433sellпродам
434lateпізно
435leftлівий
436runпробіг
437fiveп’ять
438hangвішати
439hotelготель
440althoughхоча
441thoughtдумка
442lotсерія
443classклас
444boardдошка
445downвниз
446imagineуявляти
447likelyймовірно
448victimжертва
449laughсміх
450endкінець
451trainingнавчання
452fromвід
453chargeзаряд
454suggestпропонувати
455attackатака
456feelвідчувати
457expertексперт
458consumerспоживач
459whetherчи
460Congressконгрес
461usнас
462teamкоманда
463numberномер
464catchулов
465backназад
466standстояти
467partчастина
468militaryвійськові
469requireвимагати
470generalзагальний
471audienceаудиторія
472friendодин
473spendвитрачати
474productionвиробництво
475pushпоштовх
476typeтип
477formформа
478armозброїти
479includingв тому числі
480projectпроект
481toughжорсткий
482warвійна
483waitочікування
484questionпитання
485yesтак
486statementзаяву
487cupчашка
488perhapsможливо
489industryпромисловість
490decideвирішити
491mindрозум
492keepтримати
493todayсьогодні
494happenтраплятися
495wrongнеправильно
496aroundнавколо
497electionвибори
498liveв прямому ефірі
499changeзміна
500rangeдіапазон
501despiteнезважаючи на
502sexсекс
503driveпривід
504thirdтретій
505opportunityможливість
506articleстаття
507workробота
508countryкраїна
509howяк
510firstспочатку
511leaveзалишати
512comeприйти
513resourceресурс
514saveзберегти
515alongпо
516sectionрозділ
517rockрок
518playгра
519tradeторгівля
520situationситуація
521hugeвеличезний
522affectафект
523clearlyявно
524aloneтільки
525recordзапис
526storyісторія
527fillзаливка
528floorпол
529diseaseзахворювання
530halfполовина
531marketринок
532homeбудинки
533againstпроти
534factфакт
535cityмісто
536reasonпричина
537currentток
538writerписьменник
539outз
540dealугода
541movementрух
542littleтрохи
543coldзастуда
544stockакції
545practiceпрактика
546butале
547styleстиль
548developmentрозвиток
549enjoyнасолоджуватися
550layпланування
551wayшлях
552whoseчиї
553seatсидіння
554courtсуд
555musicмузика
556taxподаток
557ifякщо
558institutionустанова
559sexualстатевої
560alreadyвже
561westernвестерн
562wordслово
563anyoneхто-небудь
564siteсайт
565oilмасло
566yourваш
567maintainпідтримувати
568networkмережу
569scienceнаука
570returnповернення
571recognizeвизнати
572remainзалишатися
573perв
574caseвипадок
575largeвеликий
576bringприносити
577positionстановище
578treeдерево
579blackчорний
580languageмова
581tellсказати
582childдитина
583attorneyадвокат
584methodметод
585collectionколекція
586stageетап
587sceneсцена
588thisце
589growthзростання
590meetingзустріч
591serviceобслуговування
592imageзображення
593authorityвлада
594designдизайн
595asв якості
596norні
597severalкілька
598troubleбіда
599foodхарчування
600maybeможливо
601sufferстраждати
602feelingпочуття
603informationінформація
604operationоперація
605moneyгроші
606boyхлопчик
607speechмова
608supportпідтримка
609hospitalлікарня
610seeпобачити
611yardдвір
612stuffматеріал
613eveningвечір
614weekтиждень
615cutвирізати
616noneніхто
617anotherінший
618putставити
619receiveотримати
620anythingщо-небудь
621aheadпопереду
622dataдані
623othersінші
624fieldполе
625pointточка
626dogпес
627sevenсім
628understandрозуміти
629performanceпродуктивність
630suchтакі
631knowзнати
632physicalфізичне
633couldможе
634handрука
635forдля
636roleроль
637northпівніч
638campaignкампанія
639bedліжко
640accordingзгідно
641becomeстати
642availableдоступний
643MrМістер
644nothingнічого
645beatбити
646degreeступінь
647barбар
648hisйого
649lifeжиття
650payплатити
651privateприватний
652youти
653Mrsпані
654partnerпартнер
655termтермін
656improveполіпшувати
657writeзапис
658duringпід час
659priceціна
660songпісня
661weми
662sourceджерело
663lessменше
664veryдуже
665magazineжурнал
666tableстіл
667protectзахищати
668youngмолодий
669communityспівтовариство
670getприбудете
671existEXIST
672fearстрах
673reduceзменшити
674muchбагато
675crimeзлочин
676fingerпалець
677TVтелебачення
678computerкомп’ютер
679whiteбілий
680nearlyмайже
681economyекономіка
682behindза
683whenколи
684agentагент
685energyенергія
686closeблизько
687smileпосмішка
688economicекономічної
689ourнаш
690ruleправило
691pictureкартина
692publicгромадськості
693differenceрізниця
694themїх
695waterвода
696bestкращий
697afterпісля
698takeприймати
699nearблизько
700interestінтерес
701deadмертвий
702officeофіс
703eventподія
704addressадреса
705dinnerвечеря
706myмій
707betweenміж
708hereтут
709heвін
710identifyідентифікувати
711flyлітати
712formerколишній
713purposeмета
714discussобговорювати
715listсписок
716scientistвчений
717readyготовий
718mentionзгадка
719processпроцес
720tendмати тенденцію
721materialматеріал
722citizenгромадянин
723seniorстарший
724shortкороткі
725killвбити
726freeбезкоштовно
727newspaperгазета
728okв порядку
729controlконтроль
730discussionобговорення
731lieбрехня
732detailдетально
733passпроходити
734rememberзапам’ятати
735oneодин
736courseкурс
737wholeвсі
738frontпередній
739pressureтиск
740everколи-небудь
741focusфокус
742gameгра
743majorголовний
744strongсильний
745agreeзгодні
746planплан
747towardдо
748painбіль
749listenслухати
750billрахунок
751throughчерез
752managerменеджер
753sometimesіноді
754stillще
755healthздоров’я
756happyщасливий
757workerпрацівник
758costвартість
759soтому
760bankбанк
761necessaryнеобхідно
762meetзустріч
763herїї
764willволі
765effortзусилля
766finalостаточний
767pastминуле
768faceобличчя
769watchгодинник
770environmentalекологічна
771finallyв кінці кінців
772companyкомпанія
773doorдвері
774recentlyостаннім часом
775centuryстоліття
776nightніч
777reallyнасправді
778highвисока
779roomкімната
780applyзастосовувати
781simplyпросто
782administrationадміністрація
783whichкотрий
784fatherбатько
785trialсуд
786performвиконувати
787moreбільше
788millionмільйона
789lastостанній
790townмісто
791gunпістолет
792relateставитися
793historyісторія
794whateverбудь-який
795dayдень
796popularпопулярний
797sisterсестра
798orабо
799reachдосяжність
800stateстан
801otherінший
802resultрезультат
803throwкидати
804kitchenкухня
805plantРослина
806specificспецифічні
807differentінший
808interestingцікавий
809singSing
810subjectтема
811goodдобре
812stationстанція
813helpдопомога
814the
815byпо
816containмістити
817fireвогонь
818storeмагазин
819middleсередній
820easyлегко
821debateобговорення
822stopСтоп
823behaviorповедінку
824wifeдружина
825forwardвперед
826mightміць
827hairволосся
828ownвласний
829toв
830husbandчоловік
831memberчлен
832chooseвибирати
833acrossчерез
834seekшукати
835evidenceдокази
836PMPM
837sameто ж
838Democratдемократ
839thereтам
840beyondза
841levelрівень
842presidentпрезидент
843avoidуникати
844hardжорсткий
845candidateкандидат
846especiallyособливо
847someдещо
848naturalнатуральний
849successуспіх
850dropпадіння
851southernпівденний
852everythingвсі
853presentнині
854professionalпрофесійний
855causeпричина
856insteadзамість
857glassскло
858sheвона
859environmentсередовище
860adultдля дорослих
861someoneхтось
862relationshipвідносини
863futureмайбутнє
864actдіяти
865restвідпочинок
866drawмалювати
867beбути
868shakeструсу
869reportдоповідь
870itselfсам
871effectефект
872natureприрода
873capitalкапітал
874arriveприбувати
875askзапитати
876involveвключати
877newsновини
878coachтренер
879alwaysзавжди
880hourгодину
881recentнедавній
882evenнавіть
883certainпевний
884offerпропозиція
885accountрахунок
886kidдитина
887sortсортувати
888lookпогляд
889filmфільм
890defenseоборона
891aboveвище
892nationнація
893dieпомерти
894authorавтор
895leadвести
896hopeнадія
897tonightсьогодні ввечері
898cancerрак
899leastяк мінімум
900theirїх
901challengeвиклик
902tooтеж
903programпрограма
904joinприєднатися
905issueпроблема
906politicalполітична
907difficultважко
908agencyагентство
909mayможе
910skillвміння
911personлюдина
912productпродукт
913whereде
914stayперебування
915strategyстратегія
916earlyрано
917ageвік
918nameім’я
919offвід
920ballм’яч
921localмісцевий
922hundredсто
923attentionувагу
924eachкожен
925knowledgeзнання
926argueсперечатися
927eatїсти
928artistхудожник
929eitherабо
930culturalкультурний
931shoulderплече
932participantучасник
933throughoutпо всьому
934bookкнига
935determineвизначити
936coverобкладинка
937landземля
938onceодин раз
939messageповідомлення
940hitхіт
941lowнизький
942deathсмерть
943spaceпростір
944financialфінансовий
945seriesсерія
946securityбезпеку
947paintingкартина
948reflectвідображати
949redчервоний
950fullповний
951populationнаселення
952technologyтехнологія
953ableв стані
954coupleпара
955bodyтіло
956followслідувати
957figureфігура
958significantзначне
959patientпацієнт
960goalмета
961paperпапір
962commonзагальний
963bothобидві
964bigвеликий
965actionдію
966qualityякість
967itemпункт
968sendвідправити
969customerклієнт
970characterхарактер
971anyбудь-який
972peaceмир
973mainголовний
974successfulуспішний
975heatтепла
976addдодавати
977uponна
978loseгубити
979businessбізнес
980readзчитування
981smallмаленький
982singleодин
983societyсуспільство
984sonсин
985forgetзабувати
986agoназад
987wantхотіти
988poorбідних
989peopleЛюди
990managementуправління
991realityреальність
992valueзначення
993speakговорити
994eastсхід
995myselfсам
996minuteхвилин
997allowдозволяти
998legalправової
999soonскоро
1000soundзвук

Leave a Comment