1000 most common word in Uzbek

100,200,300,500,1000 most common word in Uzbek Language

100,200,300,500,1000  most common word in Uzbek Language

Uzbek is a global language . All most in every country people speaks Uzbek language . lots of people wants to know about Uzbek language and they comes on google to search different common word of Uzbek language. Here i provide 100 most common word of Uzbek language. With these words you can easily get an idea of most common word of Uzbek language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Uzbek Language

Uzbek
sr no.1000 words in  Englishuz
1abilityqobiliyat
2oldqari
3quitemutlaqo
4worlddunyo
5laterkechroq
6streetko’cha
7positiveijobiy
8windowderaza
9governmenthukumat
10pagebet
11interviewintervyu
12treatdavolash
13organizationtashkilot
14fewoz
15probablyehtimol
16bitbit
17executiveijro etuvchi
18whilepaytda
19factoromil
20tripsayohat
21provideta’minlash
22educationta’lim
23perioddavr
24problemmuammo
25televisiontelevideniye
26cellhujayra
27beginboshlash
28himuni
29doctorshifokor
30doqilish
31growo’sadi
32somebodykimdir
33richboy
34sizehajmi
35callchaqirish
36groupguruh
37airhavo
38careg’amxo’rlik
39approachyondoshish
40buybuy
41babychaqaloq
42giveberish
43hotissiq
44thatekan
45benefitfoyda
46studenttalaba
47internationalxalqaro
48soundovoz
49inyilda
50heartyurak
51usefoydalanish
52particularlyayniqsa
53manageboshqarish
54sportsport
55lightyorug’lik
56beautifulchiroyli
57mosteng
58mediaaxborot vositalari
59claimTalab
60buildqurmoq
61policysiyosat
62representvakili
63majorityko’pchilik
64realizeharakatga o’tgan
65believeiymon
66religiousdiniy
67collegekollej
68havebor
69fasttez
70morningertalab
71righto’ng
72withinichida
73mankishi
74modernzamonaviy
75sincechunki
76realhaqiqiy
77likekabi
78withbilan
79caravtomobil
80investmentsarmoya
81upyuqoriga
82longuzun
83westg’arb
84variousxilma-xil
85forcekuch
86herselfo’zi
87bloodqon
88almostdeyarli
89seadengiz
90individualshaxsiy
91allhamma
92moviekino
93prettyyoqimtoy
94memoryxotira
95worrytashvish
96lossyo’qotish
97particularalohida
98somethingnimadur
99leaderrahbari
100propertymulk
101radioradio
102describetasvirlab
103experiencetajriba
104regionmintaqa
105removeo’chirish
106raceirq
107thankrahmat
108patternnamuna
109gasgaz
110sito’tirib
111meananglatadi
112darkqora
113phonetelefon
114wouldQani
115shareulushi
116beforeoldin
117drugdori
118researchtadqiqot
119moveharakat
120noticebildirishnoma
121seasonmavsum
122politicssiyosat
123needehtiyoj
124shootseriyasida
125betteryaxshiroq
126weaponqurol
127noyo’q
128careermartaba
129employeexizmatchi
130thingnarsa
131centralmarkaziy
132billionmilliard
133sixolti
134officerofitser
135springbahor
136headbosh
137threattahdid
138powerelektr
139yearyil
140brotheraka
141ideafikr
142schoolmaktab
143memeni
144whynima uchun
145overustida
146failMuvaffaqiyatsiz
147RepublicanRespublika
148ohOh
149treatmentmuomala
150womanayol
151findtopish
152cardkarta
153preparetayyorlash
154seto’rnatilgan
155sidetomoni
156motherOna
157optionvariant
158specialmaxsus
159viewko’rinish
160acceptqabul
161saydemoq
162canmumkin
163considerko’rib
164violencezo’ravonlik
165heavyog’ir
166fallkuz
167wishorzu
168continuedavom
169greatbuyuk
170occursodir
171humaninson
172shouldShould
173weightvazn
174riskxavf
175wonderajablanarli
176chancetasodif
177mouthog’iz
178howeverammo
179indicatedalolat
180stepqadam
181letqilaylik
182discoverDiscover
183increaseo’sish
184winWin
185yourselfo’zing
186admittan
187theyular
188shotshot
189noteEslatma
190daughterqiz
191answerjavob
192nextKeyingi
193untilgacha
194finishtugatmoq
195decisionqaror
196misssog’inmoq
197modelmodel
198underostida
199budgetbudjet
200respondjavob
201sensetuyg’u
202borntug’ilgan
203thoseular
204skinteri
205revealoshkor
206thandan
207whatnima
208badyomon
209seemko’rinadi
210comparesolishtirish
211exactlyaniq
212heareshitmoq
213servexizmat
214surfaceyuza
215lawqonun
216threeuch
217voiceovoz
218yeahha
219artsan’at
220letterxat
221standardstandart
222aboutatrofida
223intoichiga
224placejoy
225proveisbotlash
226carryko’chirish
227TRUEHAQ
228travelsayohat
229manyko’p
230directionyo’nalish
231ratherafzal
232safexavfsiz
233culturemadaniyat
234foreignajnabiy
235roadyo’l
236chairstul
237fundmablag ‘
238areamaydon
239taskmasala
240partypartiya
241marriagenikoh
242soldieraskar
243thusshunday qilib,
244preventoldini olish
245topTop
246democraticdemokratik
247entireto’la
248developrivojlantirish
249groundyer
250usuallyodatda
251ofning
252footoyoq
253camerakamera
254indeedhaqiqatdan ham
255churchcherkov
256riseoshirish
257theorynazariya
258examplemisol
259alsoshuningdek
260establishbarpo
261yethali
262assumefaraz
263parentota-ona
264familyoila
265similaro’xshash
266structuretuzilma
267talksuhbat
268expectkutish
269AmericanAmerika
270wellyaxshi
271sureishonch hosil qiling
272showko’rsatish
273choicetanlash
274conditionAhvoli
275greenyashil
276whomkimni
277quicklytez
278outsidetashqarida
279turno’girib
280possiblemumkin
281gogo
282atda
283himselfo’zi
284makemake
285professorprofessor
286truthhaqiqat
287themselveso’zlari
288becausechunki
289dreamtush
290secondikkinchi
291faruzoq
292fightjang
293fishbaliq
294traditionalan’anaviy
295certainlyalbatta
296girlqiz
297summeryoz
298unitbirlik
299jobish
300windshamol
301directordirektori
302notyo’q
303policepolitsiya
304nowhozir
305itu
306learno’rganish
307n’tyo’q
308deepchuqur
309widekeng
310twoikki
311enterkiritish
312medicaltibbiy
313signbelgi
314seriousjiddiy
315commercialtijorat
316totaljami
317edgechet
318appearpaydo
319includeo’z ichiga oladi
320colorrang
321owneregasi
322starYulduz
323conferencekonferensiya
324agreementbitim
325gardenbog ‘
326eightsakkiz
327missionvazifa
328responsejavob
329impactta’sir
330eyeko’z
331firmqattiq
332machinemashina
333simpleoddiy
334onlyfaqat
335teno’n
336federalfederal
337timevaqt
338againyana
339southjanub
340clearaniq
341nationalmilliy
342actuallyaslida
343generationavlod
344ratenarx
345monthoy
346togetherbirga
347lovesevgi
348Imen
349andva
350keykalit
351thinkdeb o’ylayman
352houseuy
353teachta’lim berish
354thenso’ng
355momentdaqiqa
356mattermasala
357itsuning
358concerntashvish
359bagxalta
360walkyurish
361decadeo’n kunlik
362createyaratmoq
363visittashrif
364explaintushuntirish
365voteovoz berish
366niceyaxshi
367mustmust
368producemahsulot
369awayuzoqqa
370startstart
371officialrasmiy
372staffxodimlar
373weareskirish
374raiseoshirish
375everyonehar bir
376suddenlyto’satdan
377linechiziq
378enoughyetarli
379ordertartib
380teachermuallim
381amountmiqdor
382thousandming
383civilfuqarolik
384pickterishga
385legoyoq
386onhaqida
387activityfaoliyat
388socialijtimoiy
389studyo’rganish
390lawyeryurist
391personalshaxsiy
392boxbox
393justfaqat
394centermarkaz
395playero’yinchi
396responsibilitymas’uliyat
397blueko’k
398ontoustiga
399pullTorting
400oftenko’pincha
401animalhayvon
402walldevor
403thesebu
404neverhech qachon
405holdtutmoq
406newyangi
407systemtizim
408everybodyhar bir kishi
409importantmuhim
410kindrahmdil
411measureo’lchov
412openochiq
413checknazorat
414whoJSSV
415testsinov
416thoughGarchi
417finejarima
418withoutholda
419guesstaxmin
420fourto’rt
421elseyana boshqa
422guyguy
423everyhar bir
424amongorasida
425pieceparcha
426analysistahlil
427insideichida
428tryurinish
429buildingbino
430scoreHisob
431breaktanaffus
432baseasos
433sellsotish
434latekech
435leftchap
436runyugurish
437fivebesh
438hangosmoq
439hotelmehmonxona
440althoughgarchi
441thoughtfikr
442lotko’p
443classsinf
444boardtaxta
445downpastga
446imaginetasavvur
447likelyehtimol
448victimjabrlangan ayol
449laughkulmoq
450endoxiri
451trainingta’lim
452fromdan
453chargezaryad
454suggesttaklif
455attackhujum
456feelhis
457expertmutaxassis
458consumeriste’mol
459whetheryoki
460CongressKongress
461usBiz
462teamkomanda
463numbersoni
464catchtutmoq
465backorqaga
466standturish
467partqism
468militaryharbiy
469requiretalab
470generalumumiy
471audiencetinglovchilar
472frienddo’st
473spendnafaqa
474productionishlab chiqarish
475pushDurang
476typeshrift
477formshakl
478armMarkaziy qo’l
479includingshu jumladan,
480projectloyiha
481toughqiyin
482warurush
483waitKutmoq
484questionsavol
485yesha
486statementbayonot
487cuppiyola
488perhapsehtimol
489industrysanoat
490decideqaror
491mindfikr
492keepsaqlamoq
493todayBugun
494happensodir bo’lmoq
495wrongnoto’g’ri
496aroundatrofida
497electionsaylov
498livejonli
499changeo’zgarish
500rangeqator
501despiteqaramasdan
502sexjins
503drivehaydash
504thirduchinchi
505opportunityimkoniyat
506articlemaqola
507workish
508countrymamlakat
509howQanday
510firstbirinchi
511leaveqo’y
512comekelib
513resourcemanba
514savesaqlash
515alongbo’ylab
516sectionBo’lim
517rockqoya
518playo’yin
519tradesavdo
520situationvaziyat
521hugeulkan
522affectta’sir
523clearlyaniq
524aloneyakka
525recordrekord
526storyhikoya
527fillfill
528floorpol
529diseasekasallik
530halfyarim
531marketbozor
532homeuy
533againstqarshi
534factdalil
535cityshahar
536reasonsabab
537currenthozirgi
538writeryozuvchi
539outtashqarida
540dealkelishuv
541movementharakat
542littlebiroz
543coldsovuq
544stockAksiya
545practiceamaliyot
546butlekin
547styleuslub
548developmentrivojlantirish
549enjoybahramand
550layMaslahatchilar
551wayyo’l
552whosekimning
553seato’rin
554courtsud
555musicmusiqa
556taxsoliq
557ifagar
558institutionmuassasa
559sexualjinsiy
560alreadyallaqachon
561westerng’arbiy
562wordso’z
563anyonekim
564sitesayt
565oilneft
566yoursizning
567maintainsaqlab
568networktarmoq
569sciencefan
570returnQaytish
571recognizetan
572remainqoladi
573peruchun
574casehodisa
575largekatta
576bringolib
577positionvaziyat
578treedaraxt
579blackqora
580languagetil
581tellaytib
582childyosh bola
583attorneyadvokat ayol
584methodusul
585collectionto’plam
586stagebosqichi
587scenesahna
588thisbu
589growtho’sish
590meetinguchrashuv
591servicexizmat
592imagesurat
593authorityhokimiyat
594designdizayn
595assifatida
596norna
597severalbir necha
598troubletashvish
599foodovqat
600maybebalki
601sufferazob
602feelingtuyg’u
603informationma `lumot
604operationoperatsiya
605moneypul
606boybola
607speechnutq
608supportqo’llab-quvvatlash
609hospitalkasalxona
610seeko’rish
611yardyard
612stuffnarsa
613eveningoqshom
614weekxafta
615cutkesilgan
616nonehech qaysi
617anotherboshqa
618putqo’yish
619receiveqabul
620anythingbiror narsa
621aheadoldinga
622datama’lumotlar
623othersBoshqalar
624fielddala
625pointnuqtasi
626dogit
627sevenYetti
628understandtushunish
629performancebajarish
630suchbunday
631knowbilaman
632physicaljismoniy
633couldmumkin
634handqo’l
635foruchun
636roleroli
637northshimol
638campaignkampaniya
639bedkaravot
640accordingko’ra
641becomebo’lib
642availablemavjud
643MrJanob
644nothinghech nima
645beatbeat
646degreegradus
647barbar
648hisuning
649lifehayot
650payto’lash
651privateshaxsiy
652yousiz
653MrsHonim
654partnersherik
655termmuddat
656improveyaxshilash
657writeyozish
658duringdavomida
659pricenarx
660songQo’shiq
661webizlar
662sourcemanba
663lessKamroq
664veryjuda
665magazinejurnal
666tablestol
667protecthimoya
668youngyosh
669communityjamoa
670getIshga
671existyonma
672fearqo’rqinch
673reducekamaytirish
674muchko’p
675crimejinoyat
676fingerbarmoq
677TVTV
678computerkompyuter
679whiteoq rang
680nearlydeyarli
681economyiqtisod
682behindorqasida
683whenqachon
684agentagent
685energyquvvat
686closeyaqin
687smiletabassum
688economiciqtisodiy
689ourbizning
690ruleqoida
691picturesurat
692publicijtimoiy
693differencefarq
694themularga
695watersuv
696besteng yaxshi
697afterso’ng
698takeolmoq
699nearyaqin
700interestqiziqish
701deado’lgan
702officeidora
703eventhodisa
704addressmanzil
705dinnerkechki ovqat
706mymening
707betweeno’rtasida
708herebu yerda
709heu
710identifyaniqlash
711flypashsha
712formersobiq
713purposemaqsadi
714discussmuhokama
715listro’yxat
716scientistolim
717readytayyor
718mentionesla
719processjarayon
720tendmoyil
721materialashyo
722citizenfuqaro
723seniorkatta
724shortqisqa
725killqilli
726freeozod
727newspapergazeta
728okok
729controlboshqaruv
730discussionmuhokama
731lieyolg’on
732detailbatafsil
733passo’tishi
734remembereslayman
735onebir
736courseKurs
737wholebutun
738frontfront
739pressurebosim
740everhech
741focusZilzila markazi
742gameo’yin
743majorasosiy
744strongkuchli
745agreerozi
746planreja
747towardtomonga
748painog’riq
749listentinglash
750billqonun loyihasi
751throughichidan
752managerrahbar
753sometimesba’zan
754stillhali
755healthsog’lik
756happybaxtli
757workerishchi
758costqiymati
759soshunday
760bankbank
761necessaryzarur
762meetuchrashmoq
763heruni
764willbo’ladi
765effortharakat qilish
766finalfinal
767pasto’tgan
768faceyuz
769watchwatch
770environmentalekologik
771finallynihoyat
772companykompaniya
773dooreshik
774recentlyyaqinda
775centuryasr
776nighttun
777reallyalbatta,
778highbaland
779roomxona
780applyamal
781simplyshunchaki
782administrationma’muriyat
783whichqaysi
784fatherota
785trialsinov
786performamalga
787moreKo’proq
788millionmillion
789lastoxirgi
790townshahar
791gunqurol
792relateaytib
793historytarix
794whatevernima bo’lsa ham
795daykun
796popularommabop
797sistersingil
798oryoki
799reachreach
800stateDavlat
801otherboshqa
802resultolib
803throwotish
804kitchenoshxona
805planto’simlik
806specifico’ziga xos
807differentturli
808interestingqiziqarli
809singSing
810subjectMavzu
811goodyaxshi
812stationbekat
813helpYordam
814theThe
815bytomonidan
816containo’z ichiga olgan
817fireyong’in
818storedo’kon
819middleo’rta
820easyoson
821debatemuzokara
822stopTo’xta
823behaviorxulq
824wiferafiqa
825forwardolg’a
826mightqudrati
827hairSoch
828ownShaxsiy
829touchun
830husbander
831membera’zo
832choosetanlash
833acrossorqali
834seekqidirmoq
835evidencedalil
836PMAM
837samebir xil
838Democratdemokrat
839thereMana
840beyondorqasida
841levelDaraja
842presidentPrezident
843avoidqoching
844hardqiyin
845candidatenomzod
846especiallyayniqsa
847somebiroz
848naturaltabiiy
849successmuvaffaqiyat
850droptomchi
851southernJanubiy
852everythinghar bir narsa
853presenthozirgi
854professionalprofessional
855causesabab
856insteado’rniga
857glassshisha
858sheu
859environmentAtrof-muhit
860adultkattalar
861someonekimdir
862relationshipmunosabatlar
863futurekelajak
864actharakat
865restdam
866drawchizish
867bebo’lishi
868shakesilkitardi
869reportxabar
870itselfo’zi
871effectta’sir
872natureTabiat
873capitalpoytaxt
874arriveyetib
875askso’rang
876involvejalb
877newsYangiliklar
878coachtrener
879alwayshar doim
880hoursoat
881recentyaqindagi
882evenhatto
883certainma’lum
884offertaklif qilish
885accounthisob
886kidbola
887sortsaralamoq
888lookko’rinish
889filmkino
890defensemudofaa
891aboveyuqorida
892nationmillat
893dievafot
894authormuallif
895leadqo’rg’oshin
896hopeumid
897tonightshu kecha
898cancerrak
899leastkamida
900theirularning
901challengeqiyinchilik
902tooham
903programdastur
904joinqo’shiling
905issuenashr
906politicalsiyosiy
907difficultmurakkab
908agencyagentlik
909maymumkin
910skillsan’at
911personshaxs
912productmahsulot
913whereqayerda
914stayyashash
915strategystrategiya
916earlybarvaqt
917ageyosh
918nameism
919offoff
920ballkoptok
921localmahalliy
922hundredyuz
923attentiondiqqat
924eachhar bir
925knowledgebilim
926arguebahslasha
927eatyemoq
928artistrassom
929eitheryoki
930culturalmadaniyatli
931shoulderelka
932participantqatnashuvchi
933throughoutdavomida
934bookkitob
935determineaniqlash
936coverqoplama
937lander
938oncebir marta
939messageXabar
940hithit
941lowpast
942deatho’lim
943spacemaydon
944financialmoliyaviy
945seriesqator
946securityxavfsizlik
947paintingrasm
948reflectaks
949redqizil
950fullto’liq
951populationaholi
952technologytexnologiya
953ableqodir
954couplejuft
955bodybadan
956followamal
957figureshakl
958significantmazmunli
959patientkasal
960goalmaqsad
961paperqog’oz
962commonumumiy
963bothhar ikkala
964bigkatta
965actionharakat
966qualitysifat
967itembuyum
968sendyuborish
969customermijoz
970characterfe’l
971anyhar qanday
972peacetinchlik
973mainasosiy
974successfulomadli
975heatissiqlik
976addqo’shish
977uponustiga
978loseyo’qotish
979businessish
980reado’qib
981smallkichkina
982singleyakka
983societyjamiyat
984sono’g’il
985forgetunutish
986agoilgari
987wantistaymiz
988poorkambag’al
989peopleodamlar
990managementboshqaruv
991realityvoqelik
992valueqiymati
993speakgapirish
994eastsharq
995myselfo’zim
996minutedaqiqa
997allowimkon
998legalqonuniy
999soonyaqinda
1000soundovoz

Leave a Reply

Your email address will not be published.