100,200,300,500,1000 most common word in Swedish Language

100,200,300,500,1000  most common word in Swedish Language

Swedish is a global language . All most in every country people speaks Swedish language . lots of people wants to know about Swedish language and they comes on google to search different common word of Swedish language. Here i provide 100 most common word of Swedish language. With these words you can easily get an idea of most common word of Swedish language. Down below i am providing you the Microsoft word file of 1000 most common word and i am sharing PDF also.  

100,200,300,500,1000  most popular word in Swedish Language

Swedish
sr no.1000 words in  Englishsv
1abilityförmåga
2oldgammal
3quiteganska
4worldvärld
5latersenare
6streetgata
7positivepositiv
8windowfönster
9governmentregering
10pagesida
11interviewintervju
12treatbehandla
13organizationorganisation
14few
15probablyförmodligen
16bitbit
17executiveverkställande
18whilemedan
19factorfaktor
20tripresa
21provideförse
22educationutbildning
23periodperiod
24problemproblem
25televisiontv
26cellcell
27beginBörja
28himhonom
29doctorläkare
30dodo
31growväxa
32somebodynågon
33richrik
34sizestorlek
35callring upp
36groupgrupp
37airluft
38carevård
39approachnärma sig
40buyköpa
41babybebis
42givege
43hotvarm
44thatdet där
45benefitdra nytta
46studentstuderande
47internationalinternationell
48soundljud
49ini
50hearthjärta
51useanvända sig av
52particularlysärskilt
53managehantera
54sportsport
55lightljus
56beautifulskön
57mostmest
58mediamedia
59claimkrav
60buildbygga
61policypolitik
62representrepresentera
63majoritymajoritet
64realizeinse
65believetro
66religiousreligiös
67collegehögskola
68haveha
69fastsnabb
70morningmorgon-
71righträtt
72withininom
73manman
74modernmodern
75sinceeftersom
76realverklig
77liketycka om
78withmed
79carbil
80investmentinvestering
81upupp
82longlång
83westväst
84variousolika
85forcetvinga
86herselfsjälv
87bloodblod
88almostnästan
89seahav
90individualenskild
91allAllt
92moviefilm
93prettySöt
94memoryminne
95worryoroa
96lossförlust
97particularsärskild
98somethingnågot
99leaderledare
100propertyfast egendom
101radioradio
102describebeskriva
103experienceerfarenhet
104regionområde
105removeta bort
106racelopp
107thanktacka
108patternmönster
109gasgas
110sitsitta
111meanbetyda
112darkmörk
113phonetelefon
114wouldskulle
115sharedela med sig
116beforeinnan
117drugläkemedel
118researchforskning
119moveflytta
120noticelägga märke till
121seasonsäsong
122politicspolitik
123needbehöver
124shootskjuta
125betterbättre
126weaponvapen
127noNej
128careerkarriär
129employeeanställd
130thingsak
131centralcentral
132billionmiljard
133sixsex
134officerofficer
135springvår
136headhuvud
137threathot
138powerkraft
139yearår
140brotherbror
141ideaaning
142schoolskola
143memig
144whyVarför
145overöver
146failmisslyckas
147RepublicanRepublikan
148ohåh
149treatmentbehandling
150womankvinna
151findhitta
152cardkort
153prepareförbereda
154setuppsättning
155sidesida
156mothermor
157optionalternativ
158specialsärskild
159viewse
160acceptacceptera
161saysäga
162canburk
163consideröverväga
164violencevåld
165heavytung
166fallfalla
167wishönskar
168continueFortsätta
169greatbra
170occurinträffa
171humanmänsklig
172shouldskall
173weightvikt
174riskrisk
175wonderundra
176chancechans
177mouthmun
178howeverdock
179indicateange
180stepsteg
181letlåta
182discoverUpptäck
183increaseöka
184winvinna
185yourselfsjälv
186admiterkänna
187theyde
188shotskott
189notenotera
190daughterdotter
191answersvar
192nextNästa
193untilfram tills
194finishAvsluta
195decisionbeslut
196missFröken
197modelmodell
198underunder
199budgetbudget
200respondsvara
201sensekänsla
202bornfödd
203thosede där
204skinhud
205revealavslöja
206thanän
207whatVad
208baddålig
209seemverka
210comparejämföra
211exactlyexakt
212hearhöra
213servetjäna
214surfaceyta
215lawlag
216threetre
217voiceröst
218yeahja
219artkonst
220letterbrev
221standardstandard-
222abouthandla om
223intoin i
224placeplats
225provebevisa
226carrybära
227TRUESANN
228travelresa
229manymånga
230directionriktning
231rathersnarare
232safesäker
233culturekultur
234foreignutländsk
235roadväg
236chairstol
237fundfond
238areaområde
239taskuppgift
240partyfest
241marriageäktenskap
242soldiersoldat
243thusSåledes
244preventförhindra
245toptopp
246democraticdemokratisk
247entirehel
248developutveckla
249groundjord
250usuallyvanligtvis
251ofav
252footfot
253camerakamera
254indeedverkligen
255churchkyrka
256risestiga
257theoryteori
258exampleexempel
259alsoockså
260establishslå fast
261yetän
262assumeantar
263parentförälder
264familyfamilj
265similarliknande
266structurestrukturera
267talkprata
268expectförvänta
269AmericanAmerican
270wellväl
271sureSäker
272showvisa
273choiceval
274conditionskick
275greengrön
276whomvem
277quicklysnabbt
278outsideutanför
279turnsväng
280possiblemöjlig
281go
282at
283himselfhan själv
284makegöra
285professorprofessor
286truthsanning
287themselvessig själva
288becauseeftersom
289dreamdröm
290secondandra
291farlångt
292fightbekämpa
293fishfisk
294traditionaltraditionell
295certainlysäkert
296girlflicka
297summersommar
298unitenhet
299jobjobb
300windvind
301directordirektör
302notinte
303policepolis
304nownu
305itDet
306learnlära sig
307n’tinte
308deepdjup
309widebred
310twotvå
311enterstiga på
312medicalmedicinsk
313signskylt
314seriousallvarlig
315commercialkommersiell
316totaltotal
317edgekant
318appeardyka upp
319includeomfatta
320colorFärg
321ownerägare
322starstjärna
323conferencekonferens
324agreementavtal
325gardenträdgård
326eightåtta
327missionuppdrag
328responsesvar
329impactpåverkan
330eyeöga
331firmfast
332machinemaskin
333simpleenkel
334onlyendast
335tentio
336federalstatlig
337timetid
338againpå nytt
339southsöder
340clearklar
341nationalnationell
342actuallyfaktiskt
343generationgeneration
344rateBetygsätta
345monthmånad
346togethertillsammans
347lovekärlek
348Ijag
349andoch
350keynyckel-
351thinktror
352househus
353teachlära
354thensedan
355momentögonblick
356mattermateria
357itsdess
358concernoro
359bagväska
360walk
361decadeårtionde
362createskapa
363visitbesök
364explainförklara
365voterösta
366nicetrevlig
367mustmåste
368produceproducera
369awaybort
370startStart
371officialofficiell
372staffpersonal
373wearha på sig
374raisehöja
375everyonealla
376suddenlyplötsligt
377linelinje
378enoughtillräckligt
379orderordning
380teacherlärare
381amountbelopp
382thousandtusen
383civilcivil
384pickplocka
385legben
386on
387activityaktivitet
388socialsocial
389studystudie
390lawyeradvokat
391personalpersonlig
392boxlåda
393justbara
394centerCentrum
395playerspelare
396responsibilityansvar
397blueblå
398ontotill
399pulldra
400oftenofta
401animaldjur-
402wallvägg
403thesedessa
404neveraldrig
405holdhåll
406newny
407systemsystemet
408everybodyalla
409importantViktig
410kindsnäll
411measuremäta
412openöppna
413checkkontrollera
414whovem
415testtesta
416thoughfastän
417finebra
418withoututan
419guessgissa
420fourfyra
421elseannan
422guykille
423everyvarje
424amongbland
425piecebit
426analysisanalys
427insideinuti
428tryProva
429buildingbyggnad
430scoreGöra
431breakha sönder
432basebas
433sellsälja
434latesent
435leftvänster
436runspringa
437fivefem
438hanghänga
439hotelhotell
440althoughfastän
441thoughttrodde
442lotmassa
443classklass
444boardstyrelse
445downner
446imaginetänka
447likelytroligt
448victimoffer
449laughskratt
450endslutet
451trainingTräning
452fromfrån
453chargeavgift
454suggestföreslå
455attackge sig på
456feelkänna
457expertexpert-
458consumerkonsument
459whetherhuruvida
460CongressCongress
461usoss
462teamteam
463numbersiffra
464catchfånga
465backtillbaka
466standstå
467partdel
468militarymilitär-
469requirebehöva
470generalallmän
471audiencepublik
472friendvän
473spendspendera
474productionproduktion
475pushtryck
476typetyp
477formform
478armärm
479includingInklusive
480projectprojekt
481toughtuff
482warkrig
483waitvänta
484questionfråga
485yesja
486statementpåstående
487cupkopp
488perhapskanske
489industryindustri
490decidebesluta
491mindsinne
492keepha kvar
493todayi dag
494happenhända
495wrongfel
496aroundrunt
497electionval
498liveleva
499changeförändra
500rangeräckvidd
501despitetrots
502sexsex
503drivekör
504thirdtredje
505opportunitymöjlighet
506articleartikel
507workarbete
508countryLand
509howpå vilket sätt
510firstförst
511leavelämna
512comekomma
513resourceresurs
514savespara
515alonglängs
516sectionsektion
517rocksten
518playspela
519tradehandel
520situationsituation
521hugeenorm
522affectpåverka
523clearlyklart
524aloneensam
525recordspela in
526storyberättelse
527fillfylla
528floorgolv
529diseasesjukdom
530halfhalv
531marketmarknadsföra
532homeHem
533againstmot
534factfaktum
535citystad
536reasonanledning
537currentnuvarande
538writerförfattare
539outut
540dealhandla
541movementrörelse
542littleliten
543coldkall
544stockstock
545practiceöva
546butmen
547stylestil
548developmentutveckling
549enjoynjut av
550laylägga
551waysätt
552whosevars
553seatsittplats
554courtdomstol
555musicmusik
556taxbeskatta
557ifom
558institutioninstitution
559sexualsexuell
560alreadyredan
561westernVästra
562wordord
563anyonenågon
564sitewebbplats
565oilolja
566yourdin
567maintainupprätthålla
568networknätverk
569sciencevetenskap
570returnlämna tillbaka
571recognizekänna igen
572remainförbli
573perper
574casefall
575largestor
576bringföra
577positionplacera
578treeträd
579blacksvart
580languagespråk
581tellsäga
582childbarn
583attorneyadvokat
584methodmetod
585collectionsamling
586stageskede
587scenescen
588thisdetta
589growthtillväxt
590meetingmöte
591serviceservice
592imagebild
593authorityauktoritet
594designdesign
595assom
596norinte heller
597severalflera
598troubleproblem
599foodmat
600maybekanske
601sufferlida
602feelingkänsla
603informationinformation
604operationdrift
605moneypengar
606boypojke
607speechTal
608supportStöd
609hospitalsjukhus
610seeser
611yardgård
612stuffgrejer
613eveningkväll
614weekvecka
615cutskära
616noneingen
617anotherannan
618putsätta
619receivemotta
620anythingnågot
621aheadett huvud
622datadata
623othersandra
624fieldfält
625pointpunkt
626doghund
627sevensju
628understandförstå
629performanceprestanda
630suchsådan
631knowkänna till
632physicalfysisk
633couldskulle kunna
634handhand
635forför
636roleroll
637northnorr
638campaignkampanj
639bedsäng
640accordingenligt
641becomebli
642availabletillgängliga
643Mrherr
644nothingingenting
645beatslå
646degreegrad
647barbar
648hishans
649lifeliv
650paybetala
651privateprivat
652youdu
653MrsFru
654partnerpartner
655termtermin
656improveförbättra
657writeskriva
658duringunder
659pricepris
660songlåt
661wevi
662sourcekälla
663lessmindre
664verymycket
665magazinetidskrift
666tabletabell
667protectskydda
668youngung
669communitygemenskap
670getskaffa sig
671existexistera
672fearrädsla
673reduceminska
674muchmycket
675crimebrottslighet
676fingerfinger
677TVTV
678computerdator
679whitevit
680nearlynästan
681economyekonomi
682behindBakom
683whennär
684agentombud
685energyenergi
686closestänga
687smileleende
688economicekonomisk
689ourvår
690ruleregel
691picturebild
692publicoffentlig
693differenceskillnad
694themdem
695watervatten
696bestbäst
697afterefter
698taketa
699nearnära
700interestintressera
701deaddöd
702officekontor
703eventhändelse
704addressadress
705dinnermiddag
706mymin
707betweenmellan
708herehär
709hehan
710identifyidentifiera
711flyflyga
712formerföre detta
713purposeändamål
714discussdiskutera
715listlista
716scientistforskare
717readyredo
718mentionnämna
719processbearbeta
720tendtendera
721materialmaterial
722citizenmedborgare
723seniorsenior
724shortkort
725killdöda
726freefri
727newspapertidning
728okok
729controlkontrollera
730discussiondiskussion
731lielögn
732detaildetalj
733passpassera
734rememberkom ihåg
735oneett
736coursekurs
737wholehela
738frontfrämre
739pressuretryck
740evernågonsin
741focusfokus
742gamespel
743majorstörre
744strongstark
745agreehålla med
746planplanen
747towardmot
748painsmärta
749listenlyssna
750billräkningen
751throughgenom
752managerchef
753sometimesibland
754stillfortfarande
755healthhälsa
756happyLycklig
757workerarbetstagare
758costkosta
759so
760bankBank
761necessarynödvändig
762meetträffa
763herhenne
764willkommer
765effortansträngning
766finalslutlig
767pastöver
768faceansikte
769watchKolla på
770environmentalmiljö-
771finallytill sist
772companyföretag
773doordörr
774recentlynyligen
775centuryårhundrade
776nightnatt
777reallyverkligen
778highhög
779roomrum
780applytillämpa
781simplyhelt enkelt
782administrationadministrering
783whichsom
784fatherfar
785trialrättegång
786performprestera
787moreMer
788millionmiljon
789lastsista
790townstad
791gunpistol
792relaterelatera
793historyhistoria
794whatevervad som helst
795daydag
796popularpopulär
797sistersyster
798oreller
799reach
800statestat
801otherÖvrig
802resultresultat
803throwkasta
804kitchenkök
805plantväxt
806specificspecifik
807differentannorlunda
808interestingintressant
809singsjunga
810subjectämne
811goodBra
812stationstation
813helphjälp
814thede
815byförbi
816containinnehålla
817firebrand
818storeLagra
819middlemitten
820easylätt
821debatedebatt
822stopsluta
823behaviorbeteende
824wifefru
825forwardfram
826mightmakt
827hairhår
828ownegen
829totill
830husbandMake
831membermedlem
832choosevälja
833acrosstvärs över
834seeksöka
835evidencebevis
836PMPM
837samesamma
838DemocratDemokrat
839theredär
840beyondbortom
841levelnivå
842presidentpresident
843avoidundvika
844hardhård
845candidatekandidat
846especiallyframförallt
847somenågra
848naturalnaturlig
849successFramgång
850dropsläppa
851southernsydlig
852everythingallt
853presentnärvarande
854professionalprofessionell
855causeorsak
856insteadistället
857glassglas
858shehon
859environmentmiljö
860adultvuxen
861someonenågon
862relationshiprelation
863futureframtida
864actspela teater
865restresten
866drawdra
867bevara
868shakeskaka
869reportRapportera
870itselfsig
871effecteffekt
872naturenatur
873capitalhuvudstad
874arriveanlända
875askfråga
876involveengagera
877newsNyheter
878coachtränare
879alwaysalltid
880hourtimme
881recentnyligen
882evenäven
883certainvissa
884offererbjudande
885accountkonto
886kidunge
887sortsortera
888lookse
889filmfilma
890defenseförsvar
891aboveovan
892nationnation
893die
894authorförfattare
895leadleda
896hopehoppas
897tonighti kväll
898cancercancer
899leastminst
900theirderas
901challengeutmaning
902tooför
903programprogram
904joinAnsluta sig
905issueproblem
906politicalpolitisk
907difficultsvår
908agencybyrå
909mayMaj
910skillskicklighet
911personperson
912productprodukt
913wherevar
914staystanna kvar
915strategystrategi
916earlytidigt
917ageålder
918namenamn
919offav
920ballboll
921locallokal
922hundredhundra
923attentionuppmärksamhet
924eachvarje
925knowledgekunskap
926argueargumentera
927eatäta
928artistkonstnär
929eitherantingen
930culturalkulturell
931shoulderaxel
932participantdeltagare
933throughoutgenom hela
934bookbok
935determinebestämma
936coveromslag
937landlanda
938onceen gång
939messagemeddelande
940hitträffa
941lowlåg
942deathdöd
943spacePlats
944financialfinansiell
945seriesserier
946securitysäkerhet
947paintingmålning
948reflectreflektera
949redröd
950fullfull
951populationbefolkning
952technologyteknologi
953ablestånd
954couplepar
955bodykropp
956followFölj
957figurefigur
958significantsignifikant
959patientpatient
960goalmål
961paperpapper
962commonallmänning
963bothbåde
964bigstor
965actionhandling
966qualitykvalitet
967itemArtikel
968sendskicka
969customerkund
970characterkaraktär
971anynågra
972peacefred
973mainhuvud
974successfulframgångsrik
975heatvärme
976addLägg till
977upon
978loseslarva bort
979businessföretag
980readläsa
981smallsmå
982singleenda
983societysamhälle
984sonson
985forgetglömma
986agosedan
987wantvilja
988poorfattig
989peoplemänniskor
990managementförvaltning
991realityverklighet
992valuevärde
993speaktala
994eastöst
995myselfjag själv
996minuteminut
997allowtillåta
998legalRättslig
999soonsnart
1000soundljud

Leave a Comment