Sade School di Library essay in Punjabi |   ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਹਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੀ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੀ । ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ … Read more

Sade School di Library essay in Punjabi |   ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਹਰ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੀ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੀ । ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਲਾਇਬਰੇਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਹੈ । ਸਕੂਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ । ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ … Read more

Basant Ritu  essay in Punjabi |   ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਸਰਦੀ, ਕਦੀ ਗਰਮੀ, ਕਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਕਦੀ ਪਤਝੜ ਤੇ ਕਦੀ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਬਸੰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਰਦੀ ਹੀ ਠੁਰ -ਠੁਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲੁ ਹੀ ਤਨ ਮਨ ਸਾੜ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਦਾ … Read more

Savere di Sair essay in Punjabi |  ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਉੱਠਦੀ ਹਾਂ । ਇਸ਼ਨਾਨ ਆਦਿ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਬਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲ … Read more

Desh Piyar essay in Punjabi |  ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਮ-ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਨਮ ਦਾਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਭੂਮੀ ਦੇ ਕਿਣਕੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨਾਲ, ਝੂਮਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੀ ਇਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸੇ ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ । ਦੇਸ਼ … Read more

Mera Man Pasand Adhiyapak  essay in Punjabi |  ਮੇਰਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਹੁਤ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ | ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਸਟਰ ਸੇਖੋਂ ਲਗਦੇ ਹਨ । ਉਹ ਐਮ.ਏ, ਬੀ. ਐੱਡ. ਹਨ । ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਹਨ। ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬੜਾ ਹੀ … Read more

Mera Mitra essay in Punjabi | ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ । ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਜਾ ਫੜਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ … Read more

Vigyan diya Kadan essay in Punjabi |  ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਇਸ ਚਲ ਰਹੀ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਢਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਅਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਹੈ । ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਢਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ … Read more

Ankho Dekhi Rail Durghatna  essay in Punjabi | ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ । ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਦਸ ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਈ । ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜੁਗਨੂੰਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੇ ਬਲਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਝਪਕੀਆਂ ਜਿਹੀਆ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ । ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ … Read more

Baisakhi da Aankho Dekha Mela essay in Punjabi |  ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ

ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੌਜ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੁਆ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ । ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮੇਲਾ ਹੈ … Read more