Guelph – Guelph | ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ Globalnews.ca


ਗੁਏਲਫ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਸਕਾਟ ਟਰੇਸੀ ਨੇ CJOY ਨੂੰ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੇਂਟ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪਰ ਟਰੇਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰੌਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ 519-824-1212 ਐਕਸਟ ‘ਤੇ ਗੁਏਲਫ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 0 ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉਪ-ਨਿਯਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 519-837-2529 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

Source link

Leave a Comment