UP News: SP 24 ‘ਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਮੈਨਪੁਰੀ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਯੋਜਨਾ!


ਯੂਪੀ ਨਿਊਜ਼: ਸਪਾ 24 ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪੁਰੀ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗੀ।Source link

Leave a Comment