Vigyan diya kadha essay in Punjabi new updated 2023 |  ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ punjabi essay | Vigyan diya kadha essay in Punjabi pdf

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ | Introductions

ਬੀਤੀ ਸਦੀ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਚੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਭਰ-ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸਨ |

Guru Nanak Dev ji essay in Punjabi

ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ | New changes in Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ, ਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ  ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਕਾਢਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੇ ਐਟਮ ਬੰਬ, ਨਿਉਟਾਨ ਬੰਬ ਤੇ ਦੂਰ ਮਾਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਜਿਹੇ ਤਬਾਹਕੁਨ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿਚ ਕਈ ਮੀਲਾਂ ਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਉੱਪਰ ਵਧਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ-ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ  ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹੈ ।

ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਾਭ | Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕਾਢਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਲੀਤਣੇ ਦੇ ਉਲਟ ਉਸਾਰ ਕਾਢਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੁਖ ਤੇ ਲਾਭ ਪਚਾਏ ਹਨ । ਇਹ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਘਰ, ਸਫ਼ਰ, ਦਫ਼ਤਰ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ,  ਦਿਲ-ਪਰਚਾਵੇ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ।

ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਾਢ | Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਾਢ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ. ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੱਦਦ ਦਿੰਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਰਿਜ, ਮਾਈਕਰੋਵੇਵ, ਟੈਲੀਵਿਯਨ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਤਾਰ-ਰਹਿਤ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਖ਼ਾਨੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕ cਰ ਚਲਦੇ ਹਨ । ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਸਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵਾਯੂ-ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਤਾਂ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।

ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ | Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਢ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ, ਕਾਰਾਂ, ਮੋਟਰਾਂ, ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਤੇ ਹਵਾਈ  ਜਹਾਜ਼ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਵਰਤਮਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਇਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ । ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤੇ ਘੱਟ-ਖਰਚ ਨਾਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ।

ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਨਤ ਸਾਧਨ | Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਢ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਤਾਰ, ਵਾਇਰਲੈਂਸ, ਪੇਜਰ, ਟੈਲੀਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ  ।ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ, ਤਾਰ, ਵਾਇਰਲੈਂਸ, ਟੈਲੀਟਰ, ਫੈਕਸ, ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਦੂਰਦੂਰ ਤਕ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਰੇਡੀਓ, ਸਿਨਮੇ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ-ਪਰਚਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ  ਹਾਂ । ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੱਨਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਉੱਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰਾ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ  ਵਣਜ-ਵਪਾਰ, ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ। ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਚੂਕਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਕਾਢ | Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਣ ਹੈ ।ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅਚੂਕਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਥਾਨਕ, ਕੌਮੀ ਤੇ  ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਚਕਿਤਸਾ ਤੇ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ  ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਅਚੂਕਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰੋਬੋਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਔਖੇ ਤੇ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ, ਅਕੇਵੇਂ-ਥਕੇਵੇਂ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪੁੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਝੱਟ-ਪੱਟ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ  ਦੁਆਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਕਈ • ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲੱਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਲਗਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ । ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਾਢ ਐਕਸ-ਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰੇਡੀਅਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ । ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਗ਼ਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕੇ ਖੋਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਵਿਚ ਵਾਧਾ-

ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਵ ਪਿਆ ਹੈ । ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਧ-ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਗਿਆਨਿਕਹੋ ਗਈ ਹੈ ।

ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਾਕੇਟ

ਏਲੋਨ ਮਸਕ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ, ਸਪੇਸਐਕਸ ਨੇ ਫਾਲਕਨ 9 ਅਤੇ ਫਾਲਕਨ ਹੈਵੀ ਵਰਗੇ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਰਾਕੇਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਦੀ ਤਰੱਕੀ: artificial intelligence of Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ AI ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। AI ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੋਮੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਟੋਨੋਮਸ ਵਾਹਨ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ, ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਅਤੇ ਰੋਬੋਟਿਕਸ।

CRISPR-ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕਸ:

CRISPR ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ CRISPR-ਅਧਾਰਿਤ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਟੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਖਾਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ: Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਕੁਆਂਟਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਡਰੱਗ ਖੋਜ, ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।

ਲਚਕਦਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ:

ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਲਚਕੀਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨਯੋਗ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਪਹਿਨਣਯੋਗ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚਮੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਬਹੁਮੁਖੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਏਕੀਕਰਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

3D ਬਾਇਓਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ: 3d bioprinting Vigyan diya kadha essay in Punjabi

3D ਬਾਇਓਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਜੀਵ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀਵਿਤ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕ ਪਰਤ-ਦਰ-ਪਰਤ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਰੀਜਨਰੇਟਿਵ ਦਵਾਈ, ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਜੀਨ

ਜੀਨ ਥੈਰੇਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਵਿਗਾੜਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੀਨ ਸੰਪਾਦਨ, ਜੀਨ ਬਦਲਣਾ, ਅਤੇ ਜੀਨ ਸਾਈਲੈਂਸਿੰਗ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ:

ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ, ਅਡਵਾਂਸਡ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ, ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ (IoT): internet of things Vigyan diya kadha essay in Punjabi

IoT ( Internet of things ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮਾਰਟ ਘਰਾਂ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਖਾਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ some Disadvantages of Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਯਥਾਰਥਕ, ਸੁਖੀ ਤੇ ਅਰਾਮਪੂਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਹਨ ।

ਆਤਮਿਕ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ | mental Health issues

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭ ਪੁਚਾਏ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਹਜ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ  ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਵਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ |

ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ problems in Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁਗ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਅਨਪੜਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਕੀ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ-ਲਿਖਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ‘ ਹੈ । ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ  ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈੱਟ-ਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ  ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।

ਭਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰ | Dangerous weapon of Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਐਟਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਨਿਉਟਾਨ ਬੰਬ ਆਦਿ ਭਿਆਨਕ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭੈ-ਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਹ ਬੰਬ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ  ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ । ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੇ ਐਟਮ ਬੰਬਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਾਧਾ | increase in pollutions with Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਭਿੰਨ-ਭਿੰਨ ਕਾਢਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ ਬਚਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹਵਾ ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ । ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ  ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ • ਹੈ । ਧੂੰਏਂ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਸੀਵਰੇਜ਼, ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਤੇ ਰੈਫਰੀਜ਼ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ, ਪਸ਼ੂ-ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗੰਧਲੇ  ਹੋਏ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਖ਼ੁਰਾਕ, ਓਜ਼ੋਨ ਦੇ ਲੰਗਾਰ, ਸਾਵੇਂ ਦੀ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਕਤਾ ਆਦਿ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸਰਬਨਾਸ਼ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਪਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸਾਰ-ਅੰਸ਼ | conclusions of Vigyan diya kadha essay in Punjabi

ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਤਿਆਗ ਦੇਣ ਯੋਗ ਵਸਤੂ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਨ । ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਐਟਮਾਂ ਤੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ  ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |

ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਬੰਧ

 1. Sade School di Library essay in Punjabi |   ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 2. Sade School di Library essay in Punjabi |   ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 3. Basant Ritu  essay in Punjabi |   ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 4. Savere di Sair essay in Punjabi |  ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 5. Desh Piyar essay in Punjabi |  ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 6. Mera Man Pasand Adhiyapak  essay in Punjabi |  ਮੇਰਾ ਮਨ-ਭਾਉਂਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 7. Mera Mitra essay in Punjabi | ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 8. Vigyan diya Kadan essay in Punjabi |  ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 9. Ankho Dekhi Rail Durghatna  essay in Punjabi | ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਰੇਲ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 10. Baisakhi da Aankho Dekha Mela essay in Punjabi |  ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਮੇਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 11. School Da Salana Samagam essay in Punjabi |  ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 12. Jawahar Lal Nehru  essay in Punjabi |  ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 13. Shaheed Bhagat Singh essay in Punjabi |  ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 14. Guru Gobind Singh Ji  essay in Punjabi | ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 15. Bhagwan Shri Krishan Ji essay in Punjabi | ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 16. Shor Pradushan essay in Punjabi | ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 17. Punjabi Nojavana wich videsh jan de lalak essay in Punjabi |  ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਲਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 18. Global Warming  essay in Punjabi | ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 19. Prikhyava wich Nakal di Samasiya essay in Punjabi |  ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਨਕਲ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 20.   Aurata wich Asurakhya di Bhavana essay in Punjabi | ਔਰਤਾ ਵਿਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 21. Mobile Phone essay in Punjabi |  ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 22. Pradushan di Samasya  essay in Punjabi |  ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 23. Internet essay in Punjabi |ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 24. Sanchar de Sadhana di Bhumika essay in Punjabi |  ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 25. Anpadta di Samasya essay in Punjabi |  ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 26. Je me Principal Hova  essay in Punjabi |  ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 27. Vidyarthi ate Rajniti essay in Punjabi |  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 28. Cable TV labh te haniya  essay in Punjabi | ਕੇਬਲ ਟੀ ਵੀ ਵਰ ਜਾਂ ਸਰਾਪ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 29. Vidyarthi te nashe essay in Punjabi | ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 30. Computer da Yug essay in Punjabi |  ਕੰਪਿਉਟਰ ਦਾ ਯੁਗ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 31. Dahej Pratha essay in Punjabi |  ਦਾਜ ਪ੍ਰਥਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 32. Samaj Kaliyan wich Yuvakan da hisa essay in Punjabi |  ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਵਿਚ ਯੁਵਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 33. Mitrata | Friendship essay in Punjabi | ਮਿੱਤਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 34. Sadi Prikhya Pranali essay in Punjabi |  ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 35. Library de Labh essay in Punjabi |  ਪੁਸਤਕਾਲਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 36. Mahingai  essay in Punjabi | ਮਹਿੰਗਾਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 37. Berozgari (unemployment ) essay in Punjabi | ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 38. Television de Labh te haniya essay in Punjabi |  ਟੈਲੀਵੀਯਨ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 39. Bharat wich wad rahi aabadi essay in Punjabi | Jansankhya Visfot |  ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੀ ਅਬਾਦੀਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 40. Nanak Dukhiya Sabhu Sansar essay in Punjabi |  ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭੁ ਸੰਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਰਚਨਾ
 41. Akhbar de Labh te Haniya essay in Punjabi |  ਅਖ਼ਬਾਰ  ਦੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹਾਨੀਆਂ
 42. Vigyan diya kadha essay in Punjabi |  ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਾਢਾਂ 
 43. Basant Rut essay in Punjabi |  ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ
 44. Rashtriya Ekta essay in Punjabi |  ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ
 45. Desh Pyar essay in Punjabi | ਦੇਸ਼-ਪਿਆਰ
 46. Hatha Bajh karariya, Bairi hoye na Meet essay in Punjabi |  ਹੱਥਾਂ ਬਾਝ ਕਰਾਰਿਆਂ, ਵੈਰੀ ਹੋਇ ਨਾ ਮਿੱਤ
 47.  Samay di Kadar essay in Punjabi | Value of time |  ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ
 48. Fashion essay in Punjabi |  ਫ਼ੈਸ਼ਨ
 49. Vidyarthi ate Anushasan essay In Punjabi  ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ
 50.  Mani Jite Jag Jitu essay IN Punjabi ਮਨਿ ਜੀਤੈ ਜਗੁ ਜੀਤੁ
 51.  Sachahu Ure sabhu ko Upari sachu aachar  ਸਚਹੁ ਉਰੈ ਸਭੁ ਕੋ ਉਪਰਿ ਸਚੁ ਆਚਾਰ
 52.  Mithat nivi Nanaka Gun Changiayiya Tatu ਮਿਠਤ ਨੀਵੀਂ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤੁ
 53. ਪੜਾਈ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਥਾਂ Padhai wich kheda di tha essay
 54. ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨਿਬੰਧ | Janmashtami essay in Punjabi
 55. ਸਾਡੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨਿਬੰਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ | Sade Tiyuhar Lekh in Punjabi
 56. ਸੁਤੰਤਰਤਾ  ਦਿਵਸ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ||INDEPENDENCE DAY ESSAY IN PUNJABI|| independence day speech in punjabi || 75th independence day essay in Punjabi||76th independence day speech in Punjabi
 57. Shaheed Udham Singh ESSAY BIOGRAPHY  IN PUNJABI | ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲੇਖ ਜੀਵਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ | ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲੇਖ
 58.  Mahatma Gandhi essay |  Mahatma Gandhi essay in Punjabi  | ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੇਖ | 
 59. Corruption essay in India in Punjabi | Bhrastachar par Nibandh|corruption essay in Punjabi language
 60. ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ  ਨਿਬੰਧ  | Shri Guru Teg Bahadur Ji essay in Punjabi 
 61. ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ  ਦੇਵ ਜੀ ਜੀਵਨੀ / ਨਿਬੰਧ | Shri Guru  Nanak Dev Ji Jiveni  | Shri Guru Nanak Dev Ji essay  in Punjabi  pdf 
 62. ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ  ਲੇਖ | ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ | Essay on Pollution in Punjabi | Types, Causes & Impacts Of Pollution in Punjabi| Pardushan te lekh
 63.  WORLD YOGA DAY ESSAY IN PUNJABI ||  ਵਿਸ਼ਵ ਯੋਗਾ ਦਿਵਸ ਲੇਖ ਪੰਜਾਬੀ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published.